Date - Hour

Pentru relatiile contractuale intre NC-TRANSLATIONS si clientii sai sunt valabile urmatoarele conditii generale:

1. Prestatiile

NC-TRANSLATIONS opereaza un serviciu de traduceri si interpretariat, care poate fi folosit prin intermediul Internet/World Wide Web de clienti din intreaga lume. Traducerile sunt efectuate de catre traducatori calificati ai NC-TRANSLATIONS.

NC-TRANSLATIONS se obliga sa execute traducerile conform celor mai inalte standarde de calitate. Traducerile vor respecta textul original si nu vor contine abrevieri sau completari suplimentare. In cazul in care acest lucru este necesar, NC-TRANSLATIONS va insera comentarii, note etc. pentru o intelegere mai precisa a textului in limba tinta.

Din punct de vedere al ortografiei, gramaticii si limbajului, traducerile sunt efectuate conform regulilor generale recunoscute ale limbii tinta.

2. Lansarea ordinului

Fara un acord suplimentar intre client si NC-TRANSLATIONS, ordinul de traducere intra in vigoare din momentul primirii textului la NC-TRANSLATIONS.

In cazul in care o comanda deja conferita este anulata, clientului i se factureaza toate costurile produse pana in momentul anularii pentru lucrul deja executat. Bine-nteles i se vor pune clientului la dispozitie toate lucrarile deja efectuate.

In cazul in care clientul comanda o traducere in numele unei terte persoane (d.ex. o agentie publicitara, care cumpara pentru clientii sai servicii de la alte firme), clientul raspunde pentru respectiva suma facturata, cu exceptia cazului in care el poate prezenta o procura scrisa, prin care este imputernicit, sa actioneze in numele si pe factura unei terte persoane.

Traducem in exclusivitate texte. Texte cu continut pasibil de pedeapsa si texte care contravin bunelor moravuri pot fi refuzate de catre NC-TRANSLATIONS - chiar si dupa incheierea contractului.

NC-TRANSLATIONS nu raspunde pentru intarzieri de livrare, care sunt cauzate de intarzierea punerii la dispozitie a materialului sursa sau de livrarea materialului intr-un format diferit.

Toate modificarile si completarile materialului sursa trebuie sa fie marcate in mod clar si transmise in timp util catre NC-TRANSLATIONS.

Fiecare material primit la NC-TRANSLATIONS va fi confirmat de catre noi printr-un email.

3. Copyright

NC-TRANSLATIONS garanteaza clientului o folosinta temporala si spatiala nelimitata a traducerii. Clientul este indreptatit si la prelucrarea traducerii, de asemenea la transferul de drepturi ale traducerii catre terte persoane pe cale de licenta sau in alt mod.

NC-TRANSLATIONS il scuteste pe client de toate obligatiile traducatorului. Drepturile de autor privitoare la traducere sunt transferate clientului numai dupa completa plata a onorariului de catre acesta.

Clientul garanteaza si confirma, ca traducerea materialului sursa cat si publicarea, vanzarea, comercializarea si orice alta intrebuintare a traducerii care a fost comandata nu constituie nicio incalcare a drepturilor de patent, a drepturilor de autor, a drepturilor de semn de marca inregistrata sau a altor drepturi a tertelor persoane, si ca este pe deplin indreptatit sa solicite traducerea textului. Clientul scuteste agentia NC-TRANSLATIONS de toate obligatiile in legatura cu cele mentionate anterior.

4. Ofertele

Ofertele noastre sunt neangajante. La formularea ofertei se va tine cont de combinatia lingvistica, domeniul de specialitate, gradul de dificultate, timpul necesar pentru executare, respectiv termenul de livrare si volumul textelor. Volumul unei traduceri se calculeaza, in cazul in care nu exista un alt acord, in functie de randuri - un rand standard DIN continand 55 de caractere cu spatii incluse (determinate cu ajutorul unui software de calculare electronica). De regula, se ia ca baza textul sursa, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, se va folosi textul tinta pentru calcularea volumului. Exceptie fac lucrarile de terminologie si de verificare a textelor, care vor fi calculate in functie de timpul investit.

5. Baza facturarii

Baza facturarii o constituie lista de preturi in vigoare respectiv pretul numit in ofertele individuale.

6. Protectia datelor

Toate datele personale transmise cat si textele incredintate vor fi tratate cu maxima confidentialitate.
NC-TRANSLATIONS isi rezerva dreptul de a pastra o copie a fiecarei traduceri pe o perioada determinata de timp, cu exceptia cazului in care, la incheierea contractului clientul isi exprima dezacordul privitor la aceasta procedura.

7. Conditiile de plata

Facturile emise de catre NC-TRANSLATIONS clientului vor fi platite in termen de 30 zile, de la data emiterii facturii.

La intarzierea platii, NC-TRANSLATIONS isi rezerva dreptul de a pretinde clientului dobanda in procentajul reglementat prin lege (potrivit 288 alineat 1, pagina 1 BGB, codul civil al Germaniei) cu titlu de dauna cauzata de intarziere.

8. Livrarea

Ca data de primire a traducerii se considera data livrarii din partea NC-TRANSLATIONS respectiv stampila de timp (timestamp) de e-mail / al serverului FTP. NC-TRANSLATIONS nu raspunde de deranjamentele produse la transmitere, sau cele cauzate prin forta majora. Cand traducerile sunt transmise prin posta sau print-un alt curier, pericolul disparitiei accidentale, a degradarii accidentale sau a livrarii cu intarziere la domiciliu, trece, in momentul predarii traducerii catre posta, respectiv catre firma de curierat, la client. NC-TRANSLATIONS nu-si asuma niciun fel de raspundere.

9. Calitatea

NC-TRANSLATIONS se obliga sa livreze traducerea in forma profesionala, conforma unui format standard, care corespunde textului original si care tine cont de cerintele clientului.

10. Garantia

Toate pretentiile legate de raspundere, garantie si pretentii de despagubire se limiteaza la valoarea comenzii.

Eventualele reclamatii trebuie facute de catre client in scris, cu mentionarea clara a detaliilor, in termen de 14 zile de la primirea traducerii. (Preferintele stilistice, subiective, nu pot fi considerate motive de reclamatie !!) In cazul in care clientul nu are obiectii in termen de 14 zile - se socoteste incepand cu ziua in care traducerea a fost transmisa clientului intr-un mod in care data este verificabila (d. ex. protocolul de trimitere), atunci traducerea este considerata acceptata. In acest caz clientul renunta la toate pretentiile, ce ar putea fi ridicate in legatura cu eventualele daune ale traducerii. In cazul in care clientul reclama in termen de 14 zile un neajuns obiectiv, atunci acest defect trebuie prezentat in scris cat mai clar posibil. In cazuri justificate, clientul are dreptul la o corectare ulterioara corespunzatoare. Sunt excluse alte pretentii ale clientului.

11. Locul de executare si tribunalul competent

In cazul in care unele aspecte ale acestor conditii devin necorespunzatoare legal, ele nu se extind automat si asupra celorlalte parti. In relatia contractuala dintre NC-TRANSLATIONS si clientii sai se aplica, in mod exclusiv, dreptul german, nefiind aplicabile regulile stabilite in acordul international asupra comertului marfurilor.

Aditional prevederilor contractuale sunt aplicabile prescrierile contractului de antrepriza ( 631 si urmatoarele BGB, codul civil german) si ale contractului de mandat ( 675 BGB, codul civil german).

12. Limitarea de responsabilitate (privitor la site-ul http://www.nc-translations.com)

Continutul ofertei de informatie pe internet
Autorul acestui site nu isi asuma responsabilitatea pentru actualitatea, corectitudinea, integritatea sau calitatea informatiilor puse la dispozitie. Responsabilitatea autorului, referitor la daunele materiale sau imateriale, din utilizarea sau non-utilizarea informatiilor oferite, respectiv la daunele cauzate de utilizarea unor informatii inexacte si incomplete, este exclusa, cu exceptia cazului in care autorul se face vinovat de rea-credinta sau neglijenta.
Continutul ofertei de informatie nu creeaza nicio obligatie. Autorul isi rezerva in mod explicit dreptul de a modifica, completa, elimina sau suspenda publicarea temporara sau definitiva a partilor sau a intregului continut al paginii de internet.
| Copyright 2011 NC-Translations | Sediul firmei: Erlangen, Germania | Cod de inregistrare fiscala: DE 82 044 735 194 |

| Termeni si conditii generale | Impressum | Credits onlab.it |